THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ LỊCH THI TOCFL NĂM 2024 TẠI ĐÀI LOAN
李仟喻
2023-11-01
觀看次數 1561

THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ LỊCH THI TOCFL NĂM 2024

--------------------------

1. 正式考試 Formal Test

- Dành cho tất cả mọi người có nhu cầu thi chứng chỉ TOCFL

- Có phân cấp

- Có chứng chỉ

2. 移工留才久用方案正式考試 Formal Test for Long-Term Retention of Skilled Foreign Workers Program

- Đặc biệt dành riêng cho diện hợp tác lao động

- Chứng chỉ TOCFL tương đương với cấp A2

3. 兒童華語文能力測驗 Children’s Chinese Competency Certification

- Dành cho nhi đồng

- Từ 7-12 tuổi

- Không cấp chứng

4. 預試 Pilot Test

- Dành cho tất cả mọi người có nhu cầu thi thử

- Không cấp chứng chỉ

👉Link đăng kí thi TOCFL năm 2024: https://reg.sc-top.org.tw/

❌ Lưu ý: Đăng kí thi sớm kẻo full chỗ nhé mọi người!

>> HAOHAOTAIWAN - HỖ TRỢ VIỆC LÀM TOÀN ĐÀI LOAN <<

🌺CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI CỦA HAOHAO TAIWAN VIETNAM

1. Line:

ID: @haohaotw (@603lszks)

Link: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=603lszks

2. Facebok:

ID: @haohaotaiwanvn

Link: https://www.facebook.com/haohaotaiwanvn/

3. Instargram:

ID: @haohaotaiwanvn

Link: https://www.instagram.com/haohaotaiwanvn

4. Tiktok:

ID: @haohaotaiwanvn

Link: https://www.tiktok.com/@haohaotaiwanvn

5. YouTube:

ID: @haohaotaiwanvn

Link: https://youtube.com/@haohaotaiwanvn

6. Website: https://haohaotw.com/


=> Link đăng ký ứng tuyển việc làm tại Đài Loan: https://haohaotw.com/register?c=I2AR0LZ4

>> kick link dk, tạo tài khoản, xác nhận gmail trong 40 phút và đăng nhập lại, tải lên CV của cá nhân

CHÚ Ý: mục ghi chú điền các thông tin sau đây (điền bằng tiếng Trung): 應徵職位/PART TIME或FULL TIME/公司/公司或分店地址


Tham khảo bài viết khác: Cách tìm phòng trọ tại Đài loan: //haohaotw.com/article/41


#haohaotaiwanvietnam #haohaotaiwan #vieclamdailoan #duhocdailoan #vieclamchoduhocsinh #vieclamchodauredai #taiawanjob

#haohaotaiwanvietnam #haohaotaiwan #vieclamdailoan #duhocdailoan #vieclamchoduhocsinh #vieclamchodauredai #taiawanjob #haohaotaiwan #好好台灣 #haohaotaiwan #Haohaotaiwan #Haohao #taiwan #HaohaoTaiwan

#haohaotaiwanvietnam #haohaotaiwan #vieclamdailoan #duhocdailoan #vieclamchoduhocsinh #vieclamchodauredai #taiawanjob #haohaotaiwan #好好台灣 #haohaotaiwan #Haohaotaiwan #Haohao #taiwan #HaohaoTaiwan